Zamówienia kontenera, wywóz i odbiór śmieci - kontakt

Zachęcamy Państwa do współpracy z firmą „Asik". Oferujemy wywóz i utylizację odpadów budowlanych. Naszym klientom udostępniamy kontenery oraz worki BIG-BAG. Działamy w Warszawie oraz jej najbliższych okolicach ( m. in. W Józefosławiu i Jabłonnej ).

 

 

Asik
ul. Kasztanowa 18
03-197 Warszawa


Nr konta: PKO S.A. 86-1240-6117-1111-0010-2543-6380

 

tel.: 696 450 505
tel/fax.: 22 811 84 51
asik@asik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asik Stefan Domański Ul. Kasztanowa 18; 03-197 Warszawa. Dane kontaktowe asik@asik.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. F) w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na złożone zapytanie, podejmowania działań związanych z przygotowaniem i realizacją umowy, obsługą reklamacji i zgłoszeń, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dochodzenia roszczeń i będą przetwarzane przez okres wskazanym w przepisach rachunkowych lecz nie dłużej niż 5 lat. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom systemów informatycznych, firmom kurierskim, bankom, biurom rachunkowym, podwykonawcom z którymi współpracuje Administrator. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne i niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenie, odpowiedzi na zapytanie, realizacje umowy.

ASIK Stefan Domański
ul. Kasztanowa 18
03-197 Warszawa
NIP 526-142-88-05
REGON 010032587

 

Kontakt:
tel.: 696 450 505
tel/fax.: 22 811 84 51
e-mail: asik@asik.pl

© PUH ASIK Joanna Domańska All Rights Reserved